Przysięga - Wiersze Wiciarzy - Popiół z Lachów


Przysięga.

Ślubowali Polsce chłopi strzec Jej ziemi i Wolności i kajdany hańby stopić, kraj przywrócić do Godności

Na przysiędze z krwi jest pieczęć, krew z Racławic — Radzymina i krew sierpnia. Za dziesięciu milion stanie do ostatka tchnienia.

Polska musi stać chłopami, przysięgliśmy na krew braci, Judasz jeno śluby łamie, chłop ...swe życie pierwej straci!

Z nami idzie duch Bartosza i Kościuszki i Drzymały i Wielkiego Wodza — Chłopa — idzie Chłopski Naród cały.

W naszych dłoniach są pioruny, z pięści się uczynił granit, przysięgliśmy i — runiemy! Przeciw sercu gwałty na nic!

Michał Jagła

Społem 1938r.