Korale - Wiersze Wiciarzy - Popiół z Lachów


Korale.

Czegoś mi smutna, dziewczyno? Gdzie twoje myśli hen, płyną? Porzuć smutki, porzuć żale, Bo przyniosłem ci korale Czerwone — Dziewczyno — korale.

O czymże dumasz, kochana? Czemu się smucisz od rana? Nie smuć mi się, bardzo proszę! Bo korale ci przynoszę Czerwone — Dziewczyno — korale.

Już uśmiechasz się radośnie jak modry kwiatek o wiośnie, Ach! na powrót czuję siły, Me korale to zrobiły Czerwone — Dziewczyno — korale.

Na szyi twojej zawieszę, Uśmiechem słodkim pocieszę. Odtąd będę kochał stale, Ciebie jedną i korale Czerwone — Dziewczyno — korale.

Julian Maj

Wici 1930r.