Drwale - Wiersze Wiciarzy - Popiół z Lachów


Drwale.

— Uginaj się ciemny borze, jesteśmy drwale życia, najtwardszy nawet korzeń nasz topór może wyciąć.

Uginaj się borze dębów, jesteśmy drwale życia, potrzebne nam pnie na zręby a szczapy smolne na przycieś.

Uginaj się borze sosen, jesteśmy drwale życia, z pni twoich ściany wyrosną na ludzkie żywobycie.

Stanisław Sakłak

Młoda Myśl Ludowa 1933r.