Podania, basnie i legendy - Popiół z Lachów


Inne, uczone, nad księgami siedzą, - Lecz z literami oko nic nie czyni, O duchu w księgach zamkniętym nic nie wiedzą.

Juliusz Słowacki

Źródło: Król Duch

 

"O wieści gminna! Ty arko przymierza Między dawnymi i młodszymi laty [...]. Płomień rozgryzie malowane dzieje, Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, Pieśń ujdzie cało, tłum ludzi obiega; A jeśli podłe dusze nie umieją Karmić ją żalem i poić nadzieją, Ucieka w góry, do gruzów przylega I stamtąd dawne opowiada czasy."

Adam Mickiewicz

Źródło: Konrad Wallenrod

 

"Są wiersze..." "To błazeństwo!"~"Są też Polskie dzieje". "Bodajbyście wisieli na haku, złodzieje, Żeście, w wieczne swój naród podając pośmiechy, Powyrzucali z kronik i Wendy, i Lechy..."

Z satyry "Chudy literat"

A.S. Naruszewicz przypadkowo powiedział prawdę o tym co pseudonauka oświeceniowa zrobiła z kronikami Polski.