Zęby - Zdrowie - Popiół z Lachów


Zęby.

Bólu zębów jest przyczyną robak maleńki z czarną główką, który dopóki żyje, ból ustać nie może. Ostre, palące, gryzące środki są tu ulubione: wódka z goryczami, z kamforą, sok tytuniowy, kadzenie wybranymi trzmielami a raczej ich gniazdem, nad pokrywką, naparzywszy tem usta, robaki z zębów powychodzą. Wszelkie istoty, które obfity odpływ śliny sprawiają, uśmierzają ból zębów co już Celsus zalecał. Lud tamaryndy śliwkami na zęby nazywa, przypisując im wielkie skutki. Dr. Wroczyński wspomina, iż w powiecie Czerskim, na ból zębów używają soku wywarzonego z pączków kruszyny, wskutek czego ząb prędko się wykruszy. - Jeżeli wszystkie zęby bolą, albo raczej chory cierpi darcie twarzy (fluxya), okłady mąką koniecznie bobową nader zachwalone, zatykanie uszu bawełną, to suchą, to zwilżoną oliwą, już też z kamforą lub z białym pieprzem, mają tu także swoje znaczenie. Radzą też z dwóch jaj ugotowanych żółtko wybrać, do tego soli szczyptę i gliny z pieca chlebowego z samego miejsca, na którym chleb się piecze (pacyna) utrzeć razem, na bibule rozciągnąć i obłożyć skroń a to fluxią ściągnie. W czasie tej choroby nie myją twarzy wodą ale wódką.

Michał Zieleniewski

Źródło: O przesądach lekarskich ludu naszego (1845).