Pokrzywa - Zdrowie - Popiół z Lachów


Pokrzywa

Użycie pokrzywy

Pokrzywa rosnąca na gruntach najgorszych, nie potrzebująca żadnych starań gospodarza, wytrwała na największe upały i zimna, mogąca rosnąć do siedmiu stóp wysokości, wielce jest użyteczną dla ludzi i bydła.

Daje się równie jak konopie przyrządzać i robią z niej płutna. W drugiej połowie sierpnie skoro dojrzeje, gdy liście zaczynają się osuszać i łodygi żółtawe, lub ciemno-zielone się okazują, a nasienie łatwo się wykrusza, zżynają ją sierpem blisko ziemi, używając rękawiczek dla ochronienia rąk od parzenia. Ucięte prątki rozściełają na łące na parę dni dla osuszenia; potem odzierają je z liści, wysuszają przy piecu, wiążą w snopki i w czystej rzece lub stawie 7 lub 8 dni moczą. Dalej tak postępują jak z konopiami i pokrzywa po blichu daleko jest bielszą , niżeli konopie.

Dojrzałe nasienie pokrzywy jest dobrą paszą dla kur, które potem w zimie wybornie się niosą, ten sam skutek czynią liście suche w wodzie ugotowane. Najtwardsze mięso miiękkim się staje gotowane z liściami pokrzywy i dłużej się utrzymuje. Wogólności, liście dla bydła równie są posilne jak zdrowe, krowy po tej paszy dają dobre mleko, zabezpieczają się od wielu chorób i mięso po nich jest lepsze.

Korzenie pokrzywy umacniają grunta, także można niemi jaja, przędzę itd. pięknie żółto malować.

Źródło: Magazyn powszechny 1834

Płótno z włókna pokrzywy jest lecznicze, cienkie jak jedwab, a grzeje jak futro!


Pokrzywa Witlawa, (urtica Whitlawi) nowy materyał do przędzenia. P. Gili, wydawca pisma technicznego p. t. Technical Bepository, widział ią doyrzałą do zbioru i nazwał »znokomitym przedmiotem narodowym". Ta pokrzywa wyrasta na 6 stóp i wyźey, a z iednego korzenia pędzi 8 do 16 pieńków, które stoią tak gęsto iak źdźbła pszeniczne; włókna wydaie więcey niż którakolwiek ze znanych roślin włóknistych z którego równie naycieńsze koronki, iak naygrubsze powrozy i liny kotwicowe mogą bydź wyrabiane. Włókna te są na 6 stóp długie: ale do delikatnych wyrobków wybieraią tylko krótkie, maiące 12 do 13 cali długości. "Wyrobki te można widzieć u P. Whitlaw 14. Pokrzywę konopną, z którą pokrzywa Witlawa ma wiele podobieństwa, od niepamiętnych czasów uprawiaią w Azyi, i dotąd pewne tkaniny maią nazwisko pokrzywkowych, czyli orżowych (Nesseltuch).

Źródło: Dziennik umiejętności i wynalazków 1827


Pokrzywa z rzodkwią uwarzona i z mąką lnianego siemienia otwiera wszelkie wrzody i boleści gdy tego przyłożysz na noc.

Też gdy uczynisz popiół z pokrzyw, a tym popiołem zasypiesz sisiułę?sifiułę kilka razy, wysusza i goi ją, a gdy k'temu popiołowi przyczynisz soli, tedy na każdą ranę która z krost pochodzi i też na tę ranę która bywa od psa wściekłego jest bardzo dobry i na wrzód który zową Cancer ma osobliwą własność goić i wysuszać.

Toż samo nasienie pokrzyw starte, a w nos puszczone, odtwira dziureczki, które w nosie bywają, a tak wilkości z głowy łacniej mogą wyniść precz.

Też gdy się kto napije nasienia pokrzywianego tartego z jęczmienną wodą ciepło, lipkie nieczystości flegmiste z piersi wyczyszcza.

Też gdy w winie uważysz a napijesz się go, chciwość ku rzeczom cielesnym czyni mężczyznom. Albo w jaju dać mu zjeść, a zwłaszca nie młodym nowożeniam.

Też odtwiera szyje macic niewieścich. A tak je czyni sprawniejsze ku poczęciu. Albo też gdy to nasienie pokrzywiane będzie z cebulą pożywane, tedy takież uczyni.

Też gdy uczynisz knot z mirrą a stym nasieniem pokrzywianym, a włożysz do macicy na noc, chorobę przyrodzeną paniom pobudza. Albo też z liścia pokrzywianego, a z mirri z winem uczynić plstr, a przyłożyć ij cziepło na macicę, bowiem otwiera zastanie jej i nieczystości grube spruchniałe wygania z niej, k'temu też dobrze służy olejek pokrzywiany, też na członki paraliżem zarażone jest dobry olejek ten gdy nim członki namażesz.

Też uczyń czopek z nasienia pokrzywianego, a z miodem przasnym usmażywszy na rynce jako jest obyczaj.

Pokrzywa ma w sobie wietrzność która służy ku pobudzeniu cielesnych chciwości, a zwłaszcza gdy proch nasienia pokrzywianego będzie z młodym winem pożywany. Awicenna, Pandekta, Serapio o tym świadczą.

Też liście pokrzywiane stłuczone a na miejsce ukąszone od wściekłego psa, przyłożone obyczajem plastru, jad mocno psuje i szkodzić mu nie dopuszcza.

Też nasienie pokrzywiane z miodem przasnym przysmażone, jest dobre naprzeciwko dychawicy i piersi zgniłych nieczystośi czyści.

Też list pokrzywiany z mirrą stłuczony, a niżej pępka na żywot przyłożony, przyrodzoną chorobę białym głowam zastanowiałą porusza.

Też proch z pokrzywy uczyniony, wrzód cancer goi prędko sypany na ranę.

Też pokrzywa w winie uwarzona, pobudza i umacnia uczynek męski ku żenie i zasie takiesz żony ku mężowi, a jeszcze lepiej będzie gdy nasienie pokrzywiane z piepszem a z przasnym miodem zmieszasz stłukszy w moździerzu potwierdza mocnie uczynek małżeński, choć już oziemniały.

Też olejek uczyniony z nasienia pokrzywianego na ręce namazany, pot z nich pobudza i z inszego ciała gdzie pomażesz tym olejkiem.

Też korzenie pokrzywiane w winie mocnym uwarzone (a potym stłuczone) na stwardziałą śledzionę przyłożony plastr (rospędza puchlinę stolczami). A gdy k'temu korzenia kaparowego przyłożysz, tedy jeszcze lepiej będzie.

Też list pokrzywiany z oliwą stłuczony, rany z złych krost czyści wysuszając ropę zgniłą.

Źródło: Herbarz Polski (1568)