Alkocholizm - Zdrowie - Popiół z Lachów


Alkocholizm.

Kobieta a alkochol.

Jak strasznie głęboko sięga w swych skutkach pijaństwo matki, jak strasznie oddziaływa na potomstwo, wykazał przed paru laty profesor Pellmann z Brun w Niemczech.

Pewna matka była nałogową pijaczką. Urodziła się w r. 1740, a zmarła po 60 latach życia, Owoż najśliślej sprawdzono całe dzisiejsze pokolenie tej kobiety, które liczyło 709 osób. W tej wielkiej liczbie znajdowało się nie mniej karanych sądownie, czyli jawnych przestępców, jak: 7 zbójców, 76 złoczyńców różnej kategoryi, 144 żebraków z profesyi, 61 osobników było utrzymywanych w zakładach publicznej dobroczynności, a 181 córek, wnuczek i prawnuczek poszło złą drogą. Miła ta i tak liczna rodzina kosztowała rząd i społeczeństwo około 4 milionów marek.

Zresztą zbrodniczość, nierząd, wyzysk społeczny owego potomstwa, jak się one ujawniły w przytoczonych cyfrach, to napewno dopiero cząstka tego, co miało miejsce w »czterech ścianach« i co dalej poszło w pokolenie. Przytoczony przykład ścisły, to jedna z licznych ilustracyi tej prawdy, że przy nadużywaniu alkoholu przez rodziców u dzieci powstaje przedewszystkiem nałogowe pijaństwo, ataki szału i rozmiękczenie mózgu.

Statystyka wykazuje, że w ogronmej ilości wypadków już w trzeciem pokoleniu rodziców pijących melancholia, hipochondrya, samobójstwo, a w czwartem przytępienie umysłu, idyotyzm, zwyrodnienie i brak potomstwa - to stan normalny. Stąd rody pijackie wymierają i to jest szczęście dla ludzkości. Ale nim ród taki wymrze, jak dowodzi przytoczony przykład, ileż natworzy za życia i po śmierci nieszczęść i zbrodni!?

A właśnie w tym względzie alkoholizm kobiety-matki gra przeważną rolę. Notowano i sprawdzano nieraz, że po matce alkoholiczce dzieci daleko pewniej i szybciej otrzymują w spadku zwykłe następstwa pijackiego stanu, choćby ojciec był zupełnie zdrowym, niż po ojcu pijaku. Silniejsza organicznie natura mężczyzny snać lepiej opiera się zwycięskiemu pochodowi Bachusa. Stąd też tak rozpowszechnione dzisiaj familijne picie w domu czy knajpie rozpija kobietę, a skutki rychło się pokazują. Zatruta alkoholem matka ma zatrute potomstwo.

Więc i w naszych, zwłaszcza robotniczych stosunkach częstowanie kobiet i dziewcząt na równi z mężczyznami podczas rozmaitych okazyi, przy weselu, chrzcinach, pogrzebie, jest wprost zbrodnią społeczną.

Źródło: Kalendarz Wielki Uniwersalny na rok 1920.