Zapiska Simokatty - Poemat Piastowski - Popiół z Lachów


Zapiski Simokatty

Zdumiewał się Maurikios - cesarz,
co Teofylakt Simokatta,
kronikarz jego, wraz zapisał,
że co to trąby głos, Słowianie
nie wiedzą wcale, surm nie znają,

że bębny z gliny - membrafony,
gwizdki gliniane i grzechotki,
fujarki z kości, gajdy - dudy
śpiewom słowiańskim towarzyszą,
na pięciostrunnych gusłach gędzą,
na lirach grają i kitarach...

Słowianie wojen więc nie znają
- wykrzyknął cesarz zadziwiony -
w pokoju żyje ta kraina!

Lecz mylił się Maurikios - cesarz...