Rodowód - Poemat Piastowski - Popiół z Lachów


Rodowód

Kneź Piast kołodziejem był i bartnikiem,
zrodził następcę stolca - Siemiowita,
Siemowit zrodził Lestka, co siadł w Gniezdnie,
a lestek Siemiomysła zrodził knezia,
Siemiomysł zrodził Mieszka i Czcibora -

Kneź Mieszko, zwany od chrztu Dagobertem
- co list poświadcza od papieża Jana -
gromił banitę Wichmana saskiego,
który przeciw niemu judził Wieletów.

Z bratem Czciborem w bitwie pod Cedynią
Mieszko Hodona margrabiego pobił -
sześć lat po chrzcie majowym w Ratyzbonie,
więc w dziewięćset siedemdziesiątym drugim,
lat siedem przed wtórnym ożenkiem z Odą,
Dytrykową córką z Marchii Północnej -

Windukind mnich, kronikarz znad Wezery,
najpierwszy daje o Mieszku świadectwo,
arabski podróżnik z Hiszpanii rodem,
Ibrahim ibn Jakub, zaś zapisuje,
że drużynników stu mieszka się równa
dziesięciu setkom wojsk nieprzyjaciela!

Kneź Mieszko - Chrobrego zrodził z Dubrawą,
córką czeskiego księcia Bolesława -

Chrobry Bolesław pod pieczą Swaroga
przyszedł na świat na Lednickim Ostrowie,
gdzie cesarza później Ottona witał
w roku tysięcznym, boso idącego
stąd po szkarłacie do grobu Wojciecha,
do samego Gniezdna aż wyścielonym...

Żona Rydaga, pochodząca z Miśni,
nie obdarzyła żadnym go potomstwem.

Węgierskiego Gejzy córka powiła
syna jedynego imieniem Bezprym.

Żona trzecia, Emilda, córka knezia
słowiańskiego Dobromira - dwóch synów,
Ottona i Mieszka, potem dwie córki,
wśród nich Regelindę - mu urodziła.

Po pokoju zwycięskim w Budziszynie,
jako pogromca cesarza Henryka,
za żonę pojął margrabiankę Odę -
ta obdarzyła go córką Matyldą.

Kiedy więc włożył na głowę koronę
pierwszego króla lackiego Bolesław -
dał ją Mieszkowi, młodszemu synowi,
który miał matkę słowiańską kneginię...