Kantata o Ojczyźnie - Poemat Piastowski - Popiół z Lachów


Kantata o Ojczyźnie

Gdzie prastarej Warty nurty -
tam początek polskiej nuty:
pieśni naszej,
której motyw
niosła pszczoła
oraz motyl
kreślił lot białego orła,
nucił oracz,
co tu orał...

Śpiew nasz stamtąd aż wyrasta:
z kuźni,
z barci
i pól piasta,
dźwięk topora - jego zaczyn
potężnieje w gronie maszyn!

Kołodziejów dawna nuta -
w elektrowni dźwięczy drutach,
huczy
w piecach każdej huty
ton piastowskiej polskiej nuty!