Hymn do Swaroga - Poemat Piastowski - Popiół z Lachów


Hymn do Swaroga

Pokłon, pokłon dla Swaroga, najświętszego Słońca - boga, i dla syna, Swarożyca, co się wcielił w kształt księżyca!

Ciebie chwali ranek cichy, dęby, brzozy, sosny, cisy, ryba w rzekach i miód stary - dajże mir nam, oddal swary:

niech brat bratu mówi - bracie, daj miód złoty naszym barciom,

niech brat bratu - bracie - rzecze, daj ryb mnogość naszej rzece,

niech brat bratu - bracie - woła, daj sił dużo naszym wołom,

niech brat bratu - bracie - głosi, daj najcięższe polom kłosy...

Wszelakiego ty bóg życia - ciepła, światła nam użyczaj,
nocą jasność nam posyłaj Swarożyca - twego syna!

Kto zaś wytknie ciebie palcem - niechaj zginie w pierwszej walce, kto się ciebie chciałby wyrzec, zgubi tego wołchw i żyrzec - wróż sędziwy, wróż i kapłan - który tę przysięgę składa:

strzec prastarej wiery będę, kłaść ofiary pod twym dębem w gaju świętym Wierzenicy - wiery oćców nic nie zniszczy...

Pokłon, pokłon dla Swaroga,
najświętszego Słońca - boga,
i dla syna, Swarożyca,
co się wcielił w kształt księżyca!