Rzeczpospolita Żydowska - Historia - Popiół z Lachów


Rzeczpospolita Żydowska.

*Rzeczpospolita Żydowska - cytat z katechizmu historycznego wydanego w roku 1823.

Tak Kościół Rzymsko Katolicki podczas zaborów (kiedy Polska została usunięta z mapy europy) rozmywał znaczenie słowa Rzeczpospolita.

 

Bolesława Pobożnego Statut Kaliski z roku 1264 dla Żydów:

1. Kiedy jest sprawa przeciwko żydowi, nie może przeciw niemu świadczyć chrześcijanin sam, lecz razem z innym żydem.

2. Kiedy chrześcijanin pozywa na żyda o zastaw, żyd zaś utrzymuje, że żadnego nie wziął, wtedy żyd przysięgą się uwolni.

3. Kiedy chrześcijanin utrzymuje, że na zastaw od żyda mniej pieniędzy otrzymał, aniżeli żyd teraz żąda, żyd przysięgą dowód złoży.

4. Kiedy żyd, nie mając świadków, utrzymuje, że chrześcijanin zastaw wypożyczył chrześcijanin się odprzysięże.

5. Prócz rzeczy kościelnych i krwią zabarwionych wolno żydom wszystko brać w zastaw.

6. A gdyby zastaw jaki był kradziony, żyd się odprzysięże, że o kradzieży nie wiedział, a chrześcijanin winien mu kapitał na zastaw ten wypożyczony z procentem zapłacić.

7. Kiedy zastaw chrześcijanina przez ogień lub kradzież u żyda zginie, żyd od nalegającego chrześcijanina przysięgą się uwolni.

8. Żydzi w sporach swoich (tj. między sobą) wyłączeni są spod sądów miejskich; zostają pod opieką króla lub wojewody.

9. Za zranienie żyda, słuszna kara i koszta kuracji.

10. Za zabicie żyda słuszna kara i konfiskata majątku.

11. Za uderzenie żyda kara zwyczajna w kraju.

12. Żydzi ceł większych od mieszczan nie płacą.

13. Od przewożonych zmarłych nic nie płacą.

14. Chrześcijanin niszczący cmentarz oprócz kary zwyczajnej majątek traci.

15. Rzucający kamieniem na szkołę żydowską odda wojewodzie dwa funty pieprzu.

16. Gdy żyd u swojego sędziego ulegnie karze, która się „wandel” nazywa, zapłaci mu funt pieprzu. („Wandel” wina pieniężna).

17. Gdy żyd raz i drugi od swego sędziego zapozwany, nie stawi się, zapłaci karę zwyczajną, gdy się trzeci raz nie stawi zapłaci karę stosunkowo wyższą.

18. Za zranienie żyda, żyd płaci karę zwyczajną.

19. Przysięga na dziesięć przykazań nie powinna być żydowi naznaczoną, tylko o wartość przechodzącą szacunek 50 grzywien srebra, a w mniejszych rzeczach przed szkołą przysięgać będzie.

20. Gdyby dowodów nie było, kto zabił żyda my żydom damy przeciw podejrzanym prawną opiekę.

21. Za gwałt na żydzie wyrządzony, chrześcijanin będzie karany podług prawa ziemskiego.

22. Sędzia żydowski żadnej sprawy przed sąd nie wytoczy, jeżeli do tego przez skargę strony spowodowany nie będzie.

23. Gdy chrześcijanin odbierze dany żydowi zastaw, a procentu nie zapłaci w ciągu miesiąca, przybywa procent od procentu.

24. U żyda nikt na kwaterze być nie ma.

25. Nie wolno jest żydom wypożyczać pieniądze na dobra nieruchome.

26. Odwodzenie dziecka żydowskiego, jako kradzież uważane będzie.

27. Zastaw gdy rok i dzień u żyda pozostaje, staje się jego własnością.

28. W dnie świąt swoich, żydzi nie mogą być przymuszani do oddawania zastawu.

29. Zastawy od nich gwałtem biorący ściągnie na siebie karę.

30. Nie wolno żydów oskarżać o używanie krwi chrześcijańskiej.

31. Występki żydów w ich szkołach sądzone być mają.

32. W jakiej monecie żyd pożyczał, w takiej żądać może oddania długu z należnym procentem.

33. Konie żydzi w zastaw tylko we dnie brać mogą.

34. Mincarzom nie wolno chwytać żydów pod pretekstem, że fałszują pieniądze.

35. W gwałcie nocnym sąsiedzi żydowi pomoc dać winni pod kara 30 szelągów.

36. Wolno jest żydom wszystkie towary kupować, chleba i innych żywności dotykać się.

Stąd staropolskie przysłowie, które mówiło, że: Polska była niebem dla szlachty, czyśćcem dla mieszczan, piekłem dla chłopów, a rajem dla Żydów ( po dzień dzisiejszy niestety, na nędzę i zgubę Polaków)

*Statut Kaliski - Konstytucja żydowskiego raju stworzonego przez polskich antysemitów.

 


Talmud czyli przepisy prawa żydowskiego.

Talmud jest najświętszą książką judaizmu.

Tylko żydzi są ludźmi.

Żydzi są świętym narodem. Jeśli goj uderzy żyda to goj musi być zabity. Uderzenie żyda to tak jak uderzenie boga.

Żyd nie musi płacić wynagrodzenia za prace wykonana przez goji.

Żyd może okraść goja. Jeśli żyd znajdzie rzecz zgubiona przez goja, to nie musi mu jej zwracać.

Żyd może obrabować i zamordować goja. Za zamordowanie goja nie może być kary śmierci.

Goje nie maja praw i bóg dopomoże przekazać ich pieniądze do Izraela.

Żyd może kłamać, żeby mógł gojowi sprzedać podróbkę lub uszkodzony produkt.

Adam w raju miał seks ze wszystkimi zwierzętami.

Żyd może poślubić dziewczynkę, która ma trzy lata i jeden dzien.

Żyd i żydówka może mieć sex z dzieckiem ( niezależnie od płci ) gdy te dziecko ma więcej niż 9 lat. Dziecko powyżej 9 lat jest dorosłym człowiekiem i może mieć seks.

Żyd może mieć sex z małą dziewczynką, to nic bo cnota jej odrośnie.

Rabin nigdy nie pójdzie do piekła.

Żyd nie powinien mieć seksu po wyjściu z toalety dopóki nie odczeka czasu wymaganego na przejście 600 metrów. Jak nie to jego dzieci będą cierpieć na epilepsję.

Każdy żyd codziennie musi się modlić : dzięki ci boże, że nie zrobiłeś mnie gojem, kobietą albo niewolnikiem.

Żyd nie może mieć seksu w dzień, chyba że w zacienionym miejscu.

Najlepsi z goji powinni być zamordowani.

Można mieć seks z psem i prostytutka.

Seks ze zmarłą kobieta jest dozwolony, ponieważ nie można jej zapłodnić.

Kiedy można legalnie zamordować swego sąsiada (goja ):
Kiedy się go zwiąże i zagłodzi na śmierć
Kiedy się go zwiąże i on umrze od słońca, lub zimna
Kiedy się go zwiąże i lew go zje
Kiedy się go zwiąże i komary go zabija
Kiedy go wrzucisz do studni i on tam umrze
Kiedy go zranisz strzałą i od tej rany on umrze
Kiedy się go podtopi i zostawi daleko od brzegu, żeby się sam utopił
Można goja zamordować jeśli mordu dokonuje więcej niż dziewięciu żydów.

Można zamordować inna osobę jeśli jest ona nieuleczalnie chora.

Można wyzywać rodziców pod warunkiem , że nie użyje się słowa bóg.

Można uderzyć rodziców ale nie tak żeby ich zranić.

Nie ma bardziej poniżającego zawodu jak zawód rolnika.

Mąż podczas seksu może robić wszystko co mu pasuje. Sodomia jest dozwolona.

Sodomia z chłopcem , który ma mniej niż 9 lat jest dozwolona. Dozwolona jest tez sodomia z dziewczynką, która ma mniej niż trzy lata.

Wino dotknięte przez goja staje się trucizną.

Zawsze zarabiaj pieniądze kosztem goji.

Goj nie ma prawa własności.

W czasie procesu sadowego wolno oszukiwać żeby żyd zawsze wygrał.

 


Dla tych co piją wódkę.

W G... posłał nauczyciel swego chłopca ze sprawunkiem do gościńca. A jest na tym gościńcu żyd, i dość uczciwy, ale żonę ma bardzo niechlujną. I tak, gdy ten chłopiec tam był, okaleczyła się mocno w palec i krew jej mocno ciekła. Co ona robi? — oto idzie do szynkfasu, nabiera z garnka półkwaterek wódki i trzymając palec nad garnkiem, oblewała go gorzałką i tak długo krew kapała w garnek, aż ciec nie przestało. Po małej chwilce przychodzi dziewczę od młynarza z flaszką i gościnna nalała jej kwaterkę wódki z owego garnka. Ileż to innych ludzi musiało się napić tej gorzałki ze krwią!?

Innym razem przychodzi pewna kobieta w piątek do miasta i idzie do kramu po olej. Żydówka nalała półkwaterek oleju, wtyka lejek we flaszkę kobiety i leje olej, a ten nie chce ciec. Kobieta patrzy, a tu w lejku brzydki płat. Gniewa się na żydówkę i spostrzega, że jeszcze ma uświegotane w oleju ręce, bo co jeno smarowała olejem trzewiki i jeszcze jeden leżał na stole, a olej jeszcze w niego nie wsiąkł. Nieporządna ta kupcowa nalała, nim owa kobieta przyszła, w półkwaterek oleju, a smarując trzewiki maczała w nim płat i tak go też w tem półkwaterku zostawiła.

Opowiadano mi też, że panuje pomiędzy żydami ten zabobon, iż gdy stare włosy włożą w beczkę gorzałki, wtenczas mają szczęście i wódka im prędko odchodzi. Czy to jest prawda lub nie, Bóg tam wie, ale to zawsze jest pewna rzecz, że zbyt często wiele brzydactwa piją ludzie razem z wódką.

Powyższe wiadomości wyjęte są z Pisma dla ludu Polskiego, które wychodziło w Lesznie 1845 r. a są wiarygodne, gdyż pisał je zacny Eweryst Estkowski, znakomity nauczyciel i autor książek dla ludu i dzieci. Wiadoma rzecz, że żydzi nie są dla nas życzliwi, a jednak lud wiejski i miejski woli kupować u żydowskich kupców, aniżeli u swoich.

Józef Chociszewski

Źródło: Koszałki, Opałki. (1890).


 

Zkąd gorzałka u żydów tak bardzo smakuje, Bo w niey żyd y z żydówką parchy opłókuje. Zkądże ta chęć do trunku ślepa żydowskiego? Zkądże smak wyciśniony, ż kołtuna brzydkiego? Czyni chęć niezwyczayną, że prawie szaleje. Gdy często do gardziela gorzałki nie leje. Miód żydowski czem smaczny? bo go żyd zaprawi, Gdy z żydówką z żydzienty w niego naplugawi. Wyblwa się y zamiesza; przemyślawaiący. Aby swoje zarazy, (w trunki mieszający) Mogł pozbydź żyd smrodliwy: żeby Chrześciany Smrodem, parchem, kołtunem zaraził y Pany. Czarują, namawiają; aby im wierzyli. Jakoż się już niektórzy w żydow obrócili. Żyd Faktor, żyd y Doktor, żyd iest y Podskarbi. Żyd z Arendy (rozumie Pan) że on mu skarbi. Aleć go on wyskubie, jak gęś wypierzoną. Rwie po piórku, by nieznać, powoli zmamioną. Chłopek wolny za swóy groż, napijać się wszędzie, Pan przykazał by nie pił, tylko na Arędzie. Choć skóra oblazła z chłopa parszywego, Pan tego nie uważa, dla zysku swojego. Y choć wszystko wywlecze z domu na Arendę, Co miał mieć na cały Rok na swoję wiwendę. By odrobił Pańszczyznę, Pan o to nie stoi, Ża Chłop o głodzie robi, bo się plagi boi. Y tak skrytą chytrością niszczą Panów samych, Gdy ich niszczą, nie samych, ale ich poddanych, A nie tylko po Wioskach, ale y przy Mieście, Gdy się pilno przypatrzysz, uważysz w Niewieście. Jakoby z Nabożeństwa idzie do Kościoła; Nie długo tam zabawi, jakby jey kto woła. Bieży pilno do szynku, Żyda lub Żydówki, Chłysnąwszy przepalanki, bojąc się przymówki. Leci w Dom swóy zbladniała, iak Toruńska Cegła, Wymawia się że pilno, że jey duszno biegła. Więc gdy się przyzwyczai, wlecze co na dybie, Choć jey Mąż boków zmaca, gdy ją przy czym zdybie. Młotki, Piłki, Szrubsztaki, Noże, y Nożyce, Fartuch, Kabat, y pościel, nawet y Spódnice, Rożen, Miskę, y Ksiąszki, Rękaw, y donicę. Wlecze wszystko do Żyda, jakby na kromnice. A gdy się za Małżonką Mąż chodzić nauczy, Wszystko z Domu wywloką, aż bieda dokuczy. Jedno drugie wywłóczy, z błota plugawego, Że nogi nie statkują, wpycha do gorszego. Tłuką się po Ulicach, od ściany do ściany. Tryxaią się głowami, nie jako barany. Jedno drugie potłucze; oczy popodbija, Gdy się prześpią, nazajutrz zkąd ta nowalija. Pyta jedno drugiego, co się z nami działo; Weyrzy jedno na drugie, ciało posiniało. Poskrobie sie po głowie, alić włosow mało. Dziwno mu, że ołysiał, zkądby to być miało? Myśli, czy nie sparzono głowy z kamienice. Aleć guzy po głowie, potłuczone lice. Po przepiciu bierze go apetyt do jadła. Nie masz w mieszku y grosza, nadzieja upadła. Robić musi o głodzie, co prędzey na strawę, Y na żyda bo go chęć ciągnie na zabawę. Człowiecze! masz na sobie znak Chrześcianina, Masz roskaz od Kościoła, strzesz się poganina. A dopieroż Narodu tak nieprzyjaznego. Który bluźni CHRYSTUSA, depce Imię jego. Jeśli chcesz żyć z CHRYSTUSEM, w Królestwie na wieki. Stóy przy nim, nie puści cię nigdy z swey opieki. Broń Honoru iak możesz Zbawiciela twego, Brzydź się żydem jak dyabłem, uciekay od niego. Miłuy JEZUSA z serca szczerze uprzeymego, Dostąpisz Chwały wieczney; y widzenia jego.

Źródło: Oekonomika ziemiańska generalna (1757).

Przeciwstawianie Chrześcijaństwa Żydom jest obłudą, ponieważ jedno służy drugiemu do kolonizacji.