Historia - Popiół z Lachów


Historia Polski rozpoczyna się od wpuszczenia największego wroga naszego czyli Niemców na terytorium kraju przez Mieszka I, którzy pod pretekstem chrystianizacji grabili nasze dobra materialne oraz niszczyli naszą kulturę, religię oraz wszystko co napotkali na swojej drodze wprowadzając w zamian niewolnictwo, upodlenie, zamęt, pogardę oraz gest żebraka jako religię.

Początek naszej kultury jako Słowian ginie w pomrokach dziejów, a chrzest w obrządku słowiańskim nasi przodkowie przyjęli przynajmniej 100 lat wcześniej niż się oficjalnie podaje.


Wyleć, wyleć orle młody! Ponad ziemię, ponad grody Z myślą, z pieśnią wyleć społem! Potocz młodą duszę kołem! Wyleć śmiało i wysoko I odetchnij w świat szeroko! Obleć ziemię skrzydłem gońca, Opatrz wszystko okiem słońca! Bo tych twoich borów szumy, I tych łanów złote kłosy, I tych ludów śpiewne dumy, I wód fale i niebiosy: Grają jedną pieśnią zgodną, Jak Bóg wielką i swobodną! Pieśnią, której nic nie stłumi! Temu tylko zrozumiałą, Kto zrósł z ziemią duszą całą, Kto za kraj ten zginąć umie...

Wincenty Pol

 

 

A czy znasz ty, bracie młody, Te pokrewne twoje rody? Tych górali i Litwinów, I Żmudź świętą i Rusinów?

A czy znasz ty, bracie młody, Twoje ziemie, twoje wody? Z czego słyną, kędy giną, W jakim kraju i Dunaju?

A czy znasz ty, bracie młody, Twojej ziemi bujne płody, Twe kurhany i mogiły, I twe dzieje, co się śćmiły?

Wincenty Pol