Samowystarczalne rolnictwo - Ekologia - Popiół z Lachów


Samowystarczalne rolnictwo.

Permakultura.

Permakultura jest połączeniem 2 słów: permanent (stały, odnawiający się) oraz agrikultura (uprawy rolnicze). Teoria permakultury stanowi unikalne wprowadzenie do praktyki niezależnego farmerstwa, ogrodnictwa i ogólnie wiejskiego stylu życia.

Permakultura pokazuje jak obserwować dynamikę trwania naturalnych ekosystemów. Obserwacje te możemy zastosować w projektowaniu konstruktywnych sztucznych ekosystemów, które zaspokajają potrzeby ludzkich społeczności unikając degradacji naturalnego środowiska.

Siedliska permakultury integrują rośliny, zwierzęta, zastany krajobraz i jego struktury oraz ludzi tworząc wspierające się systemy biologiczne, w których produkt jednego elementu wypełnia potrzeby innego. Raz ustanowiony system permakultury w danym miejscu może być podtrzymywany bez ograniczeń czasowych przy użyciu minimum materiałów, energii i pracy. Dzieje się to dzięki włączeniu "zużytych" środków z powrotem do systemu, co jednocześnie minimalizuje zanieczyszczenie środowiska. Zapewnia też zaspokojenie ludzkich potrzeb poprzez włączenie użytecznych, dobrze przystosowujących się materiałów oraz roślin.

Źródło.