Energetyka jądrowa - Ekologia - Popiół z Lachów


Energetyka jądrowa.

Energetyka jądrowa oparta jest na energii wydzielanej podczas reakcji rozczepiania jąder uranu. Energia ta pochodzi z różnicy między masą jądra przed jego rozszczepieniem, a masami produktów rozszczepienia, czyli nowo powstałych jąder pierwiastków (jest to tzw. defekt masy), ponieważ łączna masa produktów rozszczepienia jest mniejsza od masy jądra przed jego rozszczepieniem. Zasada działanie samej elektrowni jest podobna jak przy elektrowni konwencjonalnej z tą różnicą, że w elektrowni atomowej zamiast kotła z paleniskiem jest reaktor jądrowy. Po wyczerpaniu wsadu uranowego w reaktorze pozostają wysokopromieniotwórcze odpady poreakcyjne. Odpady poreakcyjne w pojemnikach ochronnych są składowane w specjalnych podziemnych silosach. Już pierwsze silosy z tymi odpadami promieniotwórczymi zaczynają przeciekać do środowiska i zatruwać wody gruntowe. Problem odpadów poreakcyjnych powoduje, że technologia jądrowa jest nieefektywna, niebezpieczna, brudna i kosztowna. Na pewno nie jest to technologia tania, a opłacalna jest tylko pod warunkiem dotowania.