Popiel i Piast - Wiara - Popiół z Lachów


Popiel i Piast.

'Niech żyje król Piast'. Potem porwawszy go między siebie jako Hamana (~ Hamona - dla tego mamy 'religię boga Hamona którego obalone słupy podnieśli Słowianie') w prostej owey siermiędze, i co jeszcze gorsza, w kurpiach lipowych... (Prokosz. str. 150)

Piast syn Chościska czyli z Czeska Węża, jego epitet rusticus - wieśniak, to prawdopodobnie błędne tłumaczenie jego imienia etnicznego czyli Rusin który panuje w latach (842-862), tym ojcem wężem był najpewniej Nicz Góry, czyli odnotowany historyczny Kagan Ruski ~ Lachski ~ Liadski, też jest Piast odnotowywany jako 'syn koszyczków' co nam to samo potwierdza, czyli od 'kagana-kagańca kosza na smolne drzazgi', więc Kagan Ruski-Lachski z 839r następca Leszka IV to najpewniej Kagan Leszek V, a myszy które obaliły Popiela II to wojska Lachów-Rusów z Lodomeri-Ruteni czyli Białej Chorwacji, a Popiel I to władca Polański czy Kujawski.

Samo słowo Piast ~ Kij ~ Oś ~ Ublis(maszt), to przenośne terminy wielkich władców, "Kij, kłoda, kamień jako król Anglii będę znany" słowa legendarnego wojownika co chciał podbić Anglię, Piast Kołodzieji, Kij, (Szczek i Choryw) Kijewo Królewskie czyli Kijew jako Królewiec, Krak to kamienny odłupek kamiennego tronu podczas Kraczunu (intronizacji~narodzin boga), Oś cesarstwa (u Kadłubka), Sakrawaracin (władca uniwersalny obracający kręgiem świata) King Pin (król sworzeń osobistość), całe te słowotwórstwo związane z tytulaturą władców o randze cesarza-kagana.

[...] kim był tak naprawdę Bolesław I Srogi Czechem czy może Chorwatem~Pszońcem alias Kaganem ar-Rus, istotne jest to, że istniał na pewno wtedy nadrzędny do małoplemiennych władców słowiańskich elekcyjny władca(monarcha) teokratyczny, którego tytuł był równoważny cesarskiemu i był to Kagan Gebalimów-Chorwatów-Rusów (właściwych) czyli Lachów, a jeśli był nim Kagan Pieczyngów to świadczy to o tym, że Pieczyngowie byli Chrobatami ~ Chorwatami ~ Gebalimami takiej świadomości narodowej.

Tytułem uzupełnienia bowiem nasze teza, że Bolesław Srogi miałby być Kganem Rusów alias Królem Gebalimów zdaje się gołosłowna, według źródeł Bolesław I Srogi miał zabić w 929 r św. Wacława swego brata który przeszedł na chrystianizm, zaczął wojny z Niemcami toczył z nimi wyrównane wojny do 950r. Miał pochodzić z dzielnicy Pszowian (Przowian panował tam już od 922r) zamieszkujących niby północne Czechy na zachód od Chorwatów tylko, że Czesi i Słowacy nazywają Przońcami (Pszońcami czy to złośliwa nazwa okupantów od chwastu zbożowego?) właśnie Polaków, a Polskę Przońskiem (Pszońskiem), więc zarówno nazwa Pszo'ńców~wian jak i imię Chorwatów w istocie oznacza Polaków czy tylko zamieszkujących strategiczne terytorium Czech, czy Polskę właściwą, czyli bez wątpienia imię Bolesława I Srogiego należy łączyć z Polską, czyli wówczas Białą Chorwacją alias Królestwem Gebalimów, Królestwem ar-Rus czyli Bolesław I Srogi Pszoniec-Polak był Kaganem czyli cesarzem, być może w ogóle przeniesiono nazwę Pszońców do Czech redukując obszar panowania Bolesława do samych Czech upychając tam różne nazwy geograficzne z obszaru Słowiańskiego.

Imię Pszowianie może być od przewiani czyli wybrani ~ wyselekcjonowani przez władcę, tak jak mieli być wokół Kagana Rusów najdzielniejsi z dzielnych, bo jak twierdziliśmy gdzie indziej Hobrowie byli pierwotnie armią tworzoną przez wszystkich Słowian, a nie oddzielnym narodem. {np. huf walny to wy'chów~huf wybranych czyli synonim ''siły doborowe''[wy~do'brane specjalnie], które uderzały w celu walnego~ostatecznego rozstrzygnięcia bitwy, czyli pierwotnie walny ma to samo znaczenie co w skandynawskim wahl-wybrać, a huf od chow'ać ~ hodować do'rodnych wy'branych, wyselekcjonowanych po względem przydatności urody i siły czy dzielności}.

Jeszcze o Lestku-Leszku VIII który panować miał w Polsce (Białej Chorwacji) do 921r jego imię Lest'ek łączy się z czeskim 'lest' podstępność-chytrość (użit lesti ~ użyć podstępu), jego synem był Siemiomysł ojciec Mieszka, synem jego musiał być też Bolesław I Srogi który panował przeszło 50 lat. Od kiedy panował Lestek VIII prawdopodobnie więcej niż kilka lat bo mówi się, że umarł czyli zszedł śmiercią naturalną czyli w wieku podeszłym trudno by wybrali starca na tron więc mógł rządzić nawet 20-30 lat od 890-900 roku. Według kroniki Prokosza Lestek I panował w latach (760-780), Leszek II cztery godziny, Leszek III herbu gryf (780-800r) Leszek IV (800-824r) co zachodzi na panowanie Popiela I (815-830r), Popiel II (830-840) pokonany przez myszy następcą jego jest Piast syn Chościska (czyli czes. Węża, jego epitet rusticus - wieśniak, to prawdopodobnie błędne tłumaczenie imienia etnicznego czyli Rusin) który panuje w latach (842-862) tym ojcem wężem był najpewniej Nicz Góry, czyli odnotowany historyczny Kagan Ruski-Lachski (też Piast zwany "synem koszyczków" nam to potwierdza, czyli od kagana-kagańca kosza na smolne drzazgi) z 839r następca Leszka IV więc najpewniej Kagan Leszek V, a myszy które obaliły Popiela II to wojska Lachów-Rusów z Lodomeri-Ruteni czyli Białej Chorwacji Popiel I to władca Polański czy Kujawski, a raczej Weletabów i dlatego czas jego panowania zachodzi na czas Białochorwackiego Leszka IV, w latach 839 do czasu panowania Lestka VIII musiało panować jeszcze dwóch władców Lestek-Leszek VI i VII tłumaczyło by też to dlaczego w Polsce i na Rusi awers monety nazywa się reszką-rieszką była by to permutacja imienia 'l-r' Leszka-Reszka od wizerunku kolejnych Leszków-Lestków na monetach, choć datacja ich panowania jest raczej mylna zwłaszcza tych pierwszych Lestków, my na lata po panowaniu Lestka III (780-800) u Prokosza, przenosimy panowanie króli u niego wcześniejszych Kroka II (zabity w piątym roku panowania), Lecha II (panował dwa lata wygnany) Wandy (735-740).

T.L. Marski

Źródło: Księga Popiłów

 


 

731 Woiewodów XII. powtóre rządzili z cięszkością Polaków.

750 Leszko I. abo Przemysław nieprzyiaciela u Łysey góry y Morawiany poraził, żył szczęśliwie lat 30.

780 Leszko II. biegiem prędkim ale chytrym Królestwo wygrał, którego dla zdrady nie użył.

785 Leszko III. doma pokóy maiąc, Węgrom ratunku dodawał, synów zostawił 21. niepewnych, Cromer. Guagnin. y Papr. tol: 8.

815 Popiel I. Syn Leszka Trzeciego Kruświcę założył, y tam przemieszkiwał: żył roskosznie, umarł nic dobrego nie sprawiwszy.

830 Popiel II. Tego myszy ziadły w Kruświcy, tenże Stryiów 20. swych Xsiążąt otruł.

842 Piast z Kruświce, człek narodu prostego, czas długi rządził Państwo dobrze y spokoynie, którego potomstwo aż do Kazimierza Wórego w Polszcze panowało.

895 Semowit syn Piastów, Węgry y Pomorczyki zwoiował, młodo umarł.

904 Leszko IV. syn Semowitów, w pokoiu żył, młody na Państwo obran, które szczęśliwie rządził.

921 Zemomysł syna miał ślepego, który w rok przyźrzał, dawał Pan Bóg znak, że za niego Polska miała przyźrzec, y w Boga uwierzyć.

965 Mieczysław I. syn Zemomysła, w Boga prawdziwego uwierzył, y Polaki do wiary ś.Katholickiej przywiódł: żył z żoną Dąbrówką świątobliwie.

Źródło: Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa(1647)