Krak i Wanda - Wiara - Popiół z Lachów


Krak i Wanda.

(Lata od 203 p.e.ch. a latami 800 e.ch czyli lata epoki Stolimów (rok 999 epoki to 796 e.ch.)

Między legendą bajką historią a Prawdą. Czyli o Smoku jego bracie trucicielu i ich siostrze Bogini Wandzie oraz jej Świątyni.

Dlaczego usypano Wandzie Kurhan? Bo tak u nas ''czczono jej nadludzki (czyli boski) majestat'' (tak pisał np. o Wandzie Kadłubek).

W MHP Kaźmira Szulca przeczytamy tezę, że Wanda i Krak to były bóstwa, a nie ludzkie postacie historyczne, kompromisem niesprzecznym z tymi dwoma sprzecznymi opiniami, jest teza, że byli żywymi bogami władcami typowymi dla Scytów ~ Chrobatów, tak identyfikowanym narodowo ze względu na usypane im Kopce ~ Kurhany.

Krak nim został samowładcą zasłużył się jako zwycięski wódz walcząc na południe od Dunaju na obszarze dzisiejszej Austrii - Słowenii i zachodnich Węgier. Ostatecznie w czasie rządów 12 wojewodów Krak się zasłużył jako zwycięski wódz czyli w latach 760-780, zaś w latach 780 - 786 panował jako Król-Kagan, potem panował jego syn Krok-Krak - smok.

Krak - smok zostaje otruty razem z grupą doświadczonych najdzielniejszych z dzielnych wodzów, stąd rozprzężenie w 791r, nieudolne rządy truciciela Lecha sprzyjanie chrystianom układy z frankami, lud przejrzał na oczy wypędził truciciela i zapewne nowinkarza już 792r, zaczęła się wojna domowa północy z południem.

Wanda opanowała rozprzężenie, twarde sprawowanie rządów przez dziewicę westalkę ? Wandę kapłankę wielkiego kościoła Lady, Boda i Lel-ego spowodowało to że, wyemancypowani już chrystianie na południu oderwali się ostatecznie od jej królestwa mamy wojnę domową i inter-wencje franków po stronie chrystian.

Jeszcze w 795 roku Wandzie udało się pokonać franków pod Świętą Górą, jednak następny atak w 796 się powiódł dzięki kolaboracji Mojmira, więc po pięciu latach swych rządów (włącznie od 792 do796), gdy nie mogła przeżyć zniszczenia swojej świątyni czyli w 796r popełniła samo-bójstwo i "długo się jeszcze chwiało państwo".

T.L. Marski

Źródło: Księga Popiłów

 


 

Wojewodów XII, za tych panowania ciężko było Polakom.

700 Krakus Kraków miasto założył, Królem był Czeskim, z Gniezna Stolicę do Krakowa przeniósł: smok obżarty i wielom szkodzący za niego w górze pod Zamkiem był, tego Skuba otruł.

Lech II. Syn Krakusów Brata dla królestwa zabił, sam też mizernie zginął.

730 Wanda Córka Krakusowa, Rytogiera Książę Niemieckie z wojskiem trzykroć poraziwszy, sama w Wisłę wskoczyła, Pogańskim sposobem czystości broniąc: u Mogiły znaleziona i pogtrzebiona.

Wojewodów XII, powtóre rządzili z cięszkością Polaków.

Źródło: Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa(1647)