Bóg Jarowit - Bogowie Rodu - Popiół z Lachów


Bóg Jarowit.

Bóg oblubieniec.

 

 

Święto Jarowita jest obchodzone 23 kwietnia.

Jaryło otwiera ziemię i wypuszcza na świat trawę i rosę. Wyrusza w świat na poszukiwania panny i roznosi ludziom urodzaj po polach.

Witanie jego przyjeżdżającego na koniu z kłosami żyta w jednej ręce i głową pokonanego smoka w drugiej.