Oczy - Zdrowie - Popiół z Lachów


Oczy

Środek na zaprószenie oka.

Ból oczu pochodzący z zapalenia - powstałego przez zaprószenie, z łatwością da się usunąć gdy się białko z surowego jaja za pomocą czystej szmatki przyłoży na noc do cierpiącego oka. Nazajutrz znajdą się wszystkie nieczystości z oka przylepione na szmatce. Liczny szereg uleczeń groźnych nawet zapaleń tym pojedyńczym środkiem, mamy pod ręką. Szczególniej ważnem jest uleczenie jednej kobiety, której wpadła ość z kłosa do oka, co jej okropny ból sprawiało i takie zapuchnięcie oka sprowadziło, iż go wcale otworzyć nie mogła. Używszy powyższego środka, nazajutrz spostrzegła ową ość na szmatce, poczem puchlizna sklęsła i uleczenie nastąpiło.

Źródło: Kalendarz Powszechny Gospodarski i Informacyjny na rok 1875