Babie Lato - Tradycja - Popiół z Lachów


Babie Lato

U nas, kiedy na początku jesieni, w czasie tak zwanego Babiego Lata pajęczyna, także Babim Latem zwana, w powietrzu lata, to mówią, że Lel z Polelem się gonią, zapewne ażeby odbić jeden drugiemu uwiezioną Babę czyli Niję, Niwę. Wtenczas odbywali i odbywają do dziś dnia uroczystość okrężnego czyli wieńca. Stroją bałwany ze zboża, z ostatniego snopa na polu związanego i zwożą jako Babę do domu; wiją wieńce ze zboża i kwiatów albo z orzechów i jabłek rajskiemi zwanych i przynoszą w uroczystym pochodzie przy odgłosie muzyki i śpiewów poważnych i żartobliwych do domów; tak przyjeżdżających z Babą, jako i przynoszących wieniec polewają wodą, podobnie jak polewali lub się kąpali na początku wiosny czyli na Wielkanoc, albo we wieczór św. Jana czyli Sobótek Kupalnicą także zwanych. Tak tu jak i tam kończy się uroczystość ucztą i tańcami. W tym samym czasie odbywały się także u starożytnych uroczystości na cześć bogini Ziemi poczynające się już 15 września i trwające dni 9.

Kazimierz Szulc

Źródło: O głównych wyobrażeniach i uroczystościach bałwochwalczych naszego ludu (1857).