We mgłach - Maria Konopnicka - Popiół z Lachów


We mgłach.

We mgłach biją górskie dzwony, Z niewidzialnych wieź, Idą głosy w las zielony, Idą wzdłuż i wszerz.

Kto się zbudzi, kto się prześni Z głębokiego snu, Niech im poda wtór do pieśni, Niechaj stanie tu...

Przeleciały, przehuczały Na daleki kraj... Wyleć ptaku, wyleć biały, Wolę skrzydłom daj!

Skrzydłom wolę daj sokole Na szeroki świat, A ja z tobą w czyste pole, Ze mną konik — brat!

Maria Konopnicka