Warszawa - Maria Konopnicka - Popiół z Lachów


Warszawa.

Warszawo, Warszawo, ty czerwienny grodzie! Obrano cię niegdyś królową w narodzie. Nie obrano ciebie dla twojej urody, Jeno dla tej Wisły, dla tej Białej Wody... Jeno dla tej starej mazowieckiej ziemi, Co cię kołysała szumami leśnemi...

Kołysała ciebie, do snu ci śpiewała: "Rośnij ty mi, grodzie, wysoko jak skała... Wysoko, jak skała, co w nią biją fale, Na brzeg rzucające skrwawione korale... Rośnij mi do słońca, daleko za chmury, Kędy orły lecą srebrzystymi pióry..."

Wiatr się górą niesie, po gałęziach chodzi, Zorza, co dziś zgasła, znowu rankiem wschodzi... Na polanie stoi stary dąb pochyły, Co wyrósł przed wieki z Piastowej mogiły... Na polanie stoi, drobnym liściem chwieje, W szumach opowiada twoje dawne dzieje.

Hej, nie było tobie jasnej gwiazdy w niebie Ani jasnej doli nie było dla ciebie! Na granicie Wawel — na piasku Warszawa, Nad tą modrą Wisłą świeci tęcza krwawa. Nad tą modrą Wisłą jaskółki latają, Gubią w wodzie piórka — że gniazda nie mają!

Ziemio, matko stara, mazowiecka niwo, Bądźże miastu twemu chlebem swym życzliwą! Dębie ty Piastowy, pieśniarzu żałosny, Niechże go twe szumy budzą każdej wiosny! Siłę niechaj bierze z kłosów swojej ziemi... Serce niechaj karmi pieśniami staremi!

Maria Konopnicka