W pole, w pole - Maria Konopnicka - Popiół z Lachów


W pole, w pole...

W pole, w pole, po padole, Buja sokół siwy... Kiedyż tobie wzejdzie zorza, Kraju nieszczęśliwy! Zapłonęła, zagorzała Jutrzenka na niebie; Wschodzi, wschodzi złote słonko, Ale nie dla ciebie. Wschodzi słonko, wschodzi złote, Kalinowa zorza, A nad tobą nocka ciemna Od morza do morza.

Maria Konopnicka