Poszłabym ja - Maria Konopnicka - Popiół z Lachów


Poszłabym ja.

Poszłabym ja na kraj świata Jak ten wiatr, co w polu lata, Jak ten wiatr, co chmury pędzi, Białe chmury, puch łabędzi, W ciemną, mroczną dal... Tylko mi cię żal, Ty ziemio, Gdzie kurhany ciche drzemią, Gdzie się w stepach bielą kości, Gdzie kwiat mdleje od żałości, Tylko mi cię żal!

Poszłabym ja w świat daleki, Jako idą bystre rzeki, Jako idą bystre wody, Do dunaju, do swobody, Do szumiących fal... Tylko mi cię żal, Ty chato, Pod tą lipą rosochatą, Pod tym sadem pełnym rosy, Pod błyskami jasnej kosy — Tylko mi cię żal!

Poszłabym ja w ukrainę, Za to morze, za to sine; Poszłabym ja na stracenie W bezmiesięcznej nocy cienie, W niepowrotną dal... Tylko mi cię żal, Sokole, Co nad nasze latasz pole, Ponad pole, ponad niwę Latasz, gubisz piórka siwe — Tylko mi cię żal!

Maria Konopnicka