Polewały bujne deszcze - Maria Konopnicka - Popiół z Lachów


Polewały bujne deszcze.

Polewały bujne deszcze, Polewały rosy; Nie wyrosły na mogile Ni kwiaty, ni kłosy.

Ale wyrósł na mogile Czarny krzyż dębowy. Siadał na nim orzeł siwy, Orzeł nadstepowy...

Siadał na nim, jeżył pióra, Załośliwie krakał, A kto przeszedł, ten zrozumiał I cicho zapłakał.

Maria Konopnicka