Orzeszki - Maria Konopnicka - Popiół z Lachów


Orzeszki.

Dalej, śmieszki, na orzeszki, Dalej razem w las! Już leszczyna się ugina, Woła, woła nas.

My, leszczyno, ci ulżymy, W to nam, w to nam graj! Wnet orzeszkom poradzimy, Tylko nam je daj!

A kto trafi na świstaka, Tego smutny los! Tylko próchno i tabaka, Co nie idzie w nos!

A kto trafi na dwojaczki, Ten powiedzie nas. Dalej, śmieszki, na orzeszki, Dalej, dalej w las!

Maria Konopnicka