Nasza czarna jaskółeczka - Maria Konopnicka - Popiół z Lachów


Nasza czarna jaskółeczka.

Nasza czarna jaskółeczka Przyleciała do gniazdeczka Przez daleki kraj,

Bo w tym gniazdku się rodziła, Bo tu jest jej strzecha miła, Bo tu jest jej raj.

A ty, czarna jaskółeczko, Nosisz piórka na gniazdeczko, Ścielesz dziatkom je!

Ścielże sobie, ściel, niebogo, Chłopcy pójdą swoją drogą, Nie ruszą go, nie!

Maria Konopnicka