Na to żem ja nosił ciebie - Maria Konopnicka - Popiół z Lachów


Na to żem ja nosił ciebie...

Na to żem ja nosił ciebie W łąki, nad zdroje, Żebyś dumek wyuczyła To serce moje?

Na to żem ja chodził z tobą W ugór, pod gruszę, Żebyś płakać nauczyła Tę moją duszę?

Na to żem ja nosił ciebie W to puste pole, Żebyś klęła, przeklinała Tę moją dolę?

Nie poczuje, nie uwidzi Rany, co boli, Póki pieśnią nie wyleci Na szlak sokoli!

Nie poczuje, nie uwidzi Ciernia, co kole, Póki orłem nie wyleci Nad niskie pole!

Ani tego nie zasłyszy, Gdzie burzy granie, Póki krzywdy swej nie nazwie Po własnym mianie!

Maria Konopnicka