Na pastwisku - Maria Konopnicka - Popiół z Lachów


Na pastwisku.

Siny dym się wije Pod lasem, daleko; Tam pastuszki ognie palą I kartofle pieką.

A Żuczek waruje, Łapki sobie grzeje; Krówki ryczą, porykują, Dobrze im się dzieje.

Maria Konopnicka