Na Kujawach - Maria Konopnicka - Popiół z Lachów


Na Kujawach.

Na Kujawach rżną skrzypice: Skoczę w tanek, dziewczę chwycę. Chwycę dziewczę spoza stoła, Wykręcę je dookoła.

Dokoluśka widno z nieba, Dokoluśka bochen chleba, Dokoluśka talar biały, Dokoluśka — świat je cały!

Niech ta wpodłuż tańczą pany Z izby na próg — odbijany... Na Kujawach, chwalić Boga, Chłop nie przejdzie w tańcu progu!

Na Kujawach dziewczę moje, Dzisia jedno, jutro dwoje; Kołem jasne słonko chodzi, Na co pojrzy, to zarodzi!

Kołem, kołem, popod ściany. Przez bok poła od sukmany, Na łbie czapa jak pół stoga, Wstęga na niej, że — laboga!

Kołem, kołem popod ściany! Trzos rząsisto nabijany, A we trzosie dukat prawy... Jak Kujawy, to Kujawy!

Stara bieda za mną k'sobie, A ja od sieb' migiem drobię; Jak się bieda od sieb' ruszy, Ja znów k'sobie, co mam duszy!

Chce mnie bieda za czuprynę, To przyklęknę, to się zwinę. Na psa urok, stara bieda... Kto się da, a chłop się nie da!

Coraz głośniej huczą basy, Przeszły czasy, przyjdą czasy! A i co mi za niewela? Komu z pola, mnie do pola!

Z prawej nogi, z lewej nogi, Wszyscy święci na bok z drogi! Jak Kujawiak się okręci, Na bok z drogi, wszyscy święci!

Sam Pan Jezus widzi z nieba, Że nam dzisia placu trzeba; Sam Pan Jezus z nieba zerka. Jak Kujawiak rżnie oberka!

Coraz prędzej Pietr Muzyka Po skrzypicy ciągnie smyka; Coraz gibciej dziewczę gnie się, Jak węgorek w mokrym lesie.

Na przechybkę, na przegiętkę: Oj, załapię cię na wędkę; Na przegiętkę, na przechybkę: Oj, załapię moją rybkę!

Dokoluśka płot u chaty, Dokoluśka same braty, Dokoluśka gniazdo ptasze, Dokoluśka — wszyćko nasze!

Maria Konopnicka