Maik - Maria Konopnicka - Popiół z Lachów


Maik.

Co tu gwaru! Co tu krzyku! Idą dzieci "po maiku" Idą, idą wiejską drogą. Psom opędzić się nie mogą!

Koszuliny na nich lniane, Siwe świtki z wełny tkane, A nózęta wszystkie boso, Na chojaku maik niosą

A ten maik w słonku świeci. Ubrały go w kwiaty dzieci, Ubrały go i dziewczęta, Wstęga na nim przewinięta

A ten maik cudne ziele, Gdzie on zajdzie, tam wesele, Gdzie on zajdzie, tam uciecha, Aż się po wsi gonią echa!

Dla maika dobre czasy Są w komorze chleb, kiełbasy. Jest w komorze kołacz biały, Będą dzieci zajadały!

Dla maika dobra pora, Od wrót do wrót, aż do dwora Otwierają mu panięta, Bo to teraz wiosny święta!

Przede dworem dzieci stoją, Do śpiewania gardła stroją — Już my zimę z słomy zwili. Pod wodą ją utopili!

A my dalej z nimi wtórem, Hukniem wszyscy wielkim chórem Świeci słonko w polu, w gaju. Witaj, witaj, miły maju!

Maria Konopnicka