Dusza jej kwitła - Maria Konopnicka - Popiół z Lachów


Dusza jej kwitła...

Dusza jej kwitła, jako polne kwiecie, W listeczki białe, w listeczki błękitne, A i ja patrząc na wiosny to dziecię, Czułem, że kwitnę.

Opadł mi z czoła liść stary, zimowy, W piersiach skowronki miałem i słowiki, Majowych fletni wskroś serca i głowy Szły mi muzyki.

Jako jedwabnik osnułem się wszystek W zieleni gajów i w jaśminów woni, I był mi światem maleńki ten listek, Co drżał w jej dłoni.

Maria Konopnicka