A ci, co giną - Maria Konopnicka - Popiół z Lachów


A ci, co giną...

A ci, co giną w boju, niechaj się nie smucą, Że do nędzy swych ognisk i smutków nie wrócą: Bo kiedy na boisku śmierć kosić ich będzie, Życie wejdzie w ich domy i w progu usiędzie.

A ci, co idą z boju, niechaj się nie cieszą, Bo do nędzy żywota i smutku się śpieszą; Śmierć na boisku swoje stępiła narzędzie I wejdzie w dom zwycięzcy, i ostrzyć je będzie.

Maria Konopnicka